John Marin avatar

John Marin (Họa sĩ) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 243,173 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật John Marin 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây
John Marin là một trong những nghệ sĩ theo chủ nghĩa hiện đại đầu tiên của Mỹ. Ông được biết đến với phong cảnh trừu tượng và màu nước.
BornDecember 23, 1870, Rutherford, New Jersey
DiedOctober 1, 1953, Addison, Maine
NationalityAmerican
EducationPennsylvania Academy of the Fine Arts
Known forModern art

Giới thiệu về John Marin

Họa sĩ John Marin sinh ra tại Rutherford, New Jersey, United States vào ngày 23 tháng 12, 1870. Anh ấy qua đời ở tuổi 82, ngày 1 tháng 10, 1953.

Nghệ sĩ theo chủ nghĩa hiện đại ban đầu nổi tiếng với màu nước và phong cảnh trừu tượng. Bức tranh năm 1952 của ông "Rạp xiếc số 1" đã được Nhà Trắng mua cho Phòng Xanh vào năm 2007.

All info about John Marin can be found here. This article will clarify all information about John Marin: biography, net worth, career, talent, spouse and breakup...

John Marin trước khi nổi tiếng

John Marin was born in the Zodiac sign Ma Kết (The Sea-Goat), and 1870 is also the year of Horse (馬) in the Chinese Zodiac.

Anh theo học tại Học viện Mỹ thuật Pennsylvania, nơi anh là sinh viên của Thomas Pollock Anshutz và William Merritt Chase. Anh đã được học thêm với Liên đoàn Sinh viên Nghệ thuật của New York.

Thành tựu & Danh hiệu của John Marin

Các tác phẩm của ông đã được trưng bày tại MOMA của San Francisco và tại Bảo tàng Nghệ thuật Brooklyn, cùng những địa điểm khác.

Cuộc sống gia đình của John Marin

Anh được hai người dì của mình nuôi dưỡng ở Weehawken, New Jersey, sau khi mẹ anh qua đời và cha anh bỏ rơi anh.

Những người đã hợp tác với John Marin

Anh rất ngưỡng mộ công việc của Pop Artist Andy Warhol.

John Marin Income & Net worth

John Marin's income mainly comes from the work that created his reputation: a họa sĩ. Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the John Marin.

John Marin Height and Weight

How tall is John Marin? Information about John Marin height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of John Marin.

People also ask about John Marin

What is John Marin's real name?

When is John Marin's birthday?

When did John Marin die?

At what age did John Marin die?

Where is John Marin from?

When was John Marin born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về John Marin cập nhật ngày 25 tháng 3 năm 2023.