Jonathan Williams avatar

Jonathan Williams (Nhà thơ) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 356,400 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Jonathan Williams 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Jonathan Williams

Nhà thơ Jonathan Williams sinh ngày 8 tháng 3, 1929 Asheville, North Carolina, United States (Anh ấy qua đời ở tuổi 79, ngày 16 tháng 3, 2008).

Ông là nhà thơ và tác giả đến từ Hoa Kỳ trong thế kỷ XX, đồng thời là người sáng lập Hiệp hội Biệt ngữ, một doanh nghiệp xuất bản có uy tín. Jubilant Thicket và An Ear in Bartram's Tree là hai trong số những cuốn sách thơ của ông.

All information about Jonathan Williams can be found in this post. It will clarify Jonathan Williams's info: biography, age, facts, income, family, husband & breakup of Jonathan Williams...

Jonathan Williams trước khi nổi tiếng

Jonathan Williams was born in the Zodiac sign Song Ngư (The Fish), and 1929 is the year of the Chinese Zodiac Serpent (蛇).

He từng theo học Đại học Princeton nhưng bỏ học để tham gia các lớp học nghệ thuật tại Đại học Black Mountain ở North Carolina

Thành tựu & Danh hiệu của Jonathan Williams

He là một nhà thơ và nhà xuất bản, đồng thời là một nghệ sĩ đồ họa và nhiếp ảnh gia.

Cuộc sống gia đình của Jonathan Williams

He là đối tác trong cuộc sống của Thomas Meyer.

Những người đã hợp tác với Jonathan Williams

H của doanh nghiệp xuất bản, Hội Biệt ngữ, đã từ chối cơ hội xuất bản Howl, của nhà thơ Beat Poet Allen Ginsberg.

Jonathan Williams Income & Net worth

Jonathan Williams's income mainly comes from the work that created his reputation: a nhà thơ. Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Jonathan Williams.

Jonathan Williams Height and Weight

How tall is Jonathan Williams? Information about Jonathan Williams height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Jonathan Williams.

People also ask about Jonathan Williams

What is Jonathan Williams's real name?

When is Jonathan Williams's birthday?

When did Jonathan Williams die?

At what age did Jonathan Williams die?

Where is Jonathan Williams from?

When was Jonathan Williams born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Jonathan Williams cập nhật ngày 16 tháng 3 năm 2023.