Justin Rivers avatar

Justin Rivers (Ca sĩ nhạc đồng quê) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 268,394 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Justin Rivers 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Justin Rivers

Ca sĩ nhạc đồng quê Justin Rivers sinh ngày 8 tháng 11, 1983 Mobile, Alabama, United States (Cô ấy 40 tuổi).

Ca sĩ nhạc đồng quê đã trở nên nổi tiếng trong chương trình truyền hình thực tế The Voice của đài NBC. Trước đây anh ấy đã thành công với tư cách là thành viên của Austins Bridge và đã giành được Giải thưởng GMA Dove vào năm 2008.

All information about Justin Rivers can be found in this post. It will clarify Justin Rivers's info: biography, age, facts, income, family, wife & breakup of Justin Rivers...

Justin Rivers trước khi nổi tiếng

Justin Rivers was born in the Zodiac sign Bọ Cạp (The Scorpion), and 1983 is also the year of Pig (豬) in the Chinese Zodiac.

Anh ấy là một tín đồ Cơ đốc sùng đạo và trước đây là một nhà lãnh đạo thờ phượng tại nhà thờ của anh ấy.

Thành tựu & Danh hiệu của Justin Rivers

Anh và nhóm Austins Bridge của mình đã được đề cử giải Grammy năm 2011 cho hit "Times Like These".

Cuộc sống gia đình của Justin Rivers

Anh lớn lên ở Fairford, Alabama. Anh ấy cũng đã sống ở Nashville, Tennessee và Bowling Green, Kentucky.

Những người đã hợp tác với Justin Rivers

Anh thi The Voice với tư cách là thành viên của đội ca sĩ nhạc đồng quê Blake Shelton.

Justin Rivers Income & Net worth

Justin Rivers's income mainly comes from the work that created her reputation: a ca sĩ nhạc đồng quê. Information about her net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Justin Rivers.

Justin Rivers Height and Weight

How tall is Justin Rivers? Information about Justin Rivers height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Justin Rivers.

People also ask about Justin Rivers

What is Justin Rivers's real name?

When is Justin Rivers's birthday?

How old is Justin Rivers?

Where is Justin Rivers from?

When was Justin Rivers born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Justin Rivers cập nhật ngày 18 tháng 3 năm 2023.