Laela Juliana Switzer avatar

Laela Juliana Switzer (Thành viên gia đình) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 494,704 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Laela Juliana Switzer 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Laela Juliana Switzer

Thành viên gia đình Laela Juliana Switzer sinh ra tại Delaware, United States vào ngày 11 tháng 6, 2018. Cô ấy 5 tuổi.

Trở thành con đầu lòng của ngôi sao YouTube YouTube Star Yasmyn Switzer, người đã ghi lại quá trình mang thai ở tuổi vị thành niên trên nền tảng của cô ấy.

All info about Laela Juliana Switzer can be found here. This article will clarify all information about Laela Juliana Switzer: biography, net worth, career, ability, dating and drama...

Laela Juliana Switzer trước khi nổi tiếng

Laela Juliana Switzer was born in the Zodiac sign Song Tử (The Twins), and 2018 is the year of the Chinese Zodiac Dog (狗).

Cô đã ra mắt trực tuyến vào ngày 11 tháng 6 năm 2018, trên Instagram của mẹ cô. Đó là một bức ảnh chụp họ cùng nhau tại bệnh viện.

Thành tựu & Danh hiệu của Laela Juliana Switzer

Cô được đặt theo tên người bạn thân nhất của mẹ cô, người đã qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 2015.

Cuộc sống gia đình của Laela Juliana Switzer

Mẹ cô ấy đã hẹn hò với Instagram Star Logan Dominick. Cô có một em gái tên là Analia.

Những người đã hợp tác với Laela Juliana Switzer

Các ngôi sao YouTube YouTube Star Sutton NguyenYouTube Star Andrea Saccone-Joly cũng được sinh ra vào năm 2018.

Laela Juliana Switzer Income & Net worth

Information about her net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Laela Juliana Switzer.

Laela Juliana Switzer Height and Weight

How tall is Laela Juliana Switzer? Information about Laela Juliana Switzer height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Laela Juliana Switzer.

People also ask about Laela Juliana Switzer

What is Laela Juliana Switzer's real name?

When is Laela Juliana Switzer's birthday?

How old is Laela Juliana Switzer?

Where is Laela Juliana Switzer from?

When was Laela Juliana Switzer born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Laela Juliana Switzer cập nhật ngày 09 tháng 3 năm 2023.