Loish avatar

Loish (Họa sĩ hoạt hình) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 402,482 FANS LOVE
Ngày sinh
*** ,1985
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
 Biểu đồ chiêm tinh của Loish
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Loish 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Loish

Họa sĩ hoạt hình Loish sinh ra tại Netherlands vào ngày 11 tháng 10, 1985. Cô ấy 37 tuổi.

Họa sĩ vẽ tranh minh họa tự do và hoạt hình được biết đến nhiều nhất với những bức vẽ nhân vật biểu cảm. Cô đã ủy thác công việc cho các khách hàng như Guerrilla Games và Youdagames.

All info about Loish can be found here. This article will clarify all information about Loish: biography, net worth, career, talent, spouse and breakup...

Loish trước khi nổi tiếng

Loish was born in the Zodiac sign Thiên Bình (The Scales), and 1985 is the year of the Chinese Zodiac Ox (牛).

Cô ấy một phần tự học, một phần học ở trường, đã học hoạt hình tại Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) ở Hilversum.

Thành tựu & Danh hiệu của Loish

Cô ấy đã vẽ từ bao lâu mà cô ấy có thể nhớ được, và bắt đầu tự học cách vẽ kỹ thuật số vào năm 2003.

Cuộc sống gia đình của Loish

Cô sinh ra là Lois Van Baarle ở Hà Lan, nhưng đã sống khắp nơi trên thế giới.

Những người đã hợp tác với Loish

Cô ấy là một nghệ sĩ kỹ thuật số và người vẽ tranh minh họa tương tự như Digital Artist Laura Brouwers.

Loish Income & Net worth

Loish's income mainly comes from the work that created her reputation: a họa sĩ hoạt hình. Information about her net worth in 2023 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Loish.

Loish Height and Weight

How tall is Loish? Information about Loish height in 2023 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Loish.

People also ask about Loish

What is Loish's real name?

When is Loish's birthday?

How old is Loish?

Where is Loish from?

When was Loish born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Loish cập nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022.