Markella Christiana and Markella avatar
  1. Sinh nhật người nổi tiếng
  2. TikToker

Markella Christiana and Markella (TikToker) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Markella Christiana and Markella 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Markella Christiana and Markella

Markella Christiana and Markella
Markella Christiana and Markella

TikToker Markella Christiana and Markella sinh ra tại Greece vào ngày 1 tháng 2, 2005. Cô ấy 19 tuổi.

Làm việc với sự cộng tác của người chị em song sinh Christiana, cô ấy là một nhân vật TikTok và là một vũ công thể hiện tài năng của mình cho hơn 340.000 người hâm mộ trên nền tảng này.

All info about Markella Christiana and Markella can be found here. This article will clarify all information about Markella Christiana and Markella: biography, net worth, career, ability, dating and drama...

Markella Christiana and Markella trước khi nổi tiếng

Markella Christiana and Markella was born in the Zodiac sign Bảo Bình (The Water-Bearer), and 2005 is the year of the Chinese Zodiac Rooster (雞).

She và Christiana bắt đầu sự nghiệp cộng tác trên mạng xã hội vào đầu năm 2017.

Thành tựu & Danh hiệu của Markella Christiana and Markella

She trở thành một phần của BYoung Phi hành đoàn thông qua Công ty iDance.

Cuộc sống gia đình của Markella Christiana and Markella

Markella Christiana and Markella
Markella Christiana and Markella

S Cô và chị gái sinh đôi của cô đến từ Hy Lạp.

Những người đã hợp tác với Markella Christiana and Markella

She và Christiana là cặp song sinh và cộng tác viên trên music.ly như Max và Pop Singer Harvey Mills.

Markella Christiana and Markella Income & Net worth

Markella Christiana and Markella's income mainly comes from the work that created her reputation: a tiktoker. Information about her net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Markella Christiana and Markella.

Markella Christiana and Markella Height and Weight

How tall is Markella Christiana and Markella? Information about Markella Christiana and Markella height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Markella Christiana and Markella.

People also ask about Markella Christiana and Markella

What is Markella Christiana and Markella's real name?

When is Markella Christiana and Markella's birthday?

How old is Markella Christiana and Markella?

Where is Markella Christiana and Markella from?

When was Markella Christiana and Markella born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Markella Christiana and Markella cập nhật ngày 09 tháng 3 năm 2023.