Michele Ouellet avatar

Michele Ouellet (Người mẫu) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 148,571 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Michele Ouellet 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Michele Ouellet

Người mẫu Michele Ouellet sinh ra tại Napa, California, United States vào ngày 31 tháng 5, 1988. Cô ấy 35 tuổi.

Cô là một người mẫu nổi tiếng của Mỹ, từng làm việc cho các hãng may mặc J. Crew và Madewell. Cô cũng sở hữu và duy trì một công ty chuyên về rượu vang hồng.

All information about Michele Ouellet can be found in this post. It will clarify Michele Ouellet's info: biography, net worth, career, ability, dating and drama of Michele Ouellet...

Michele Ouellet trước khi nổi tiếng

Michele Ouellet was born in the Zodiac sign Song Tử (The Twins), and 1988 is the year of the Chinese Zodiac Dragon (龍).

Khi cô 15 tuổi, cô được tuyển chọn làm người mẫu và một trong những dự án quan trọng đầu tiên của cô là cho Tạp chí Pop. Cô ấy đã thành lập cho công ty của mình.

Thành tựu & Danh hiệu của Michele Ouellet

S Cô ấy và mẹ cô ấy đồng sở hữu nhà máy rượu vang Napa Valley Lorenza Rosé.

Cuộc sống gia đình của Michele Ouellet

S Cô ấy là một người mẫu cũng như một người nấu rượu, tương tự như

Những người đã hợp tác với Michele Ouellet

, còn được gọi là "Người Do Thái Béo".

Michele Ouellet Income & Net worth

Michele Ouellet's income mainly comes from the work that created her reputation: a người mẫu. Information about her net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Michele Ouellet.

Michele Ouellet Height and Weight

How tall is Michele Ouellet? Information about Michele Ouellet height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Michele Ouellet.

People also ask about Michele Ouellet

What is Michele Ouellet's real name?

When is Michele Ouellet's birthday?

How old is Michele Ouellet?

Where is Michele Ouellet from?

When was Michele Ouellet born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Michele Ouellet cập nhật ngày 09 tháng 3 năm 2023.