Natalie Fletcher avatar

Natalie Fletcher (Họa sĩ) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 454,829 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Natalie Fletcher 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Natalie Fletcher

Natalie Fletcher
Natalie Fletcher

Họa sĩ Natalie Fletcher sinh ra tại Texas, United States vào ngày 11 tháng 11, 1985. Cô ấy 38 tuổi.

Nghệ sĩ vẽ tranh trên cơ thể có những tác phẩm kỳ lạ và những sáng tạo giống như tắc kè hoa đã giúp cô ấy giành được mùa khai mạc Winner Skin Wars của GSN.

All information about Natalie Fletcher can be found in this post. It will clarify Natalie Fletcher's info: biography, net worth, career, talent, spouse and breakup of Natalie Fletcher...

Natalie Fletcher trước khi nổi tiếng

Natalie Fletcher was born in the Zodiac sign Bọ Cạp (The Scorpion), and 1985 is also the year of Ox (牛) in the Chinese Zodiac.

Năm tuổi, cô phát hiện ra niềm yêu thích vẽ vời của mình; mười lăm tuổi, cô tốt nghiệp hội họa. Sau đó, cô tiếp tục lấy bằng về ngành này vào năm 2010.

Thành tựu & Danh hiệu của Natalie Fletcher

Năm 2015, cô khởi động dự án vẽ cơ thể trên đường "100 Bodies Across America", nơi cô vẽ hai cơ thể ở mọi bang của Hoa Kỳ.

Cuộc sống gia đình của Natalie Fletcher

Natalie Fletcher
Natalie Fletcher

Cô ấy có một em gái. Cô từng có mối quan hệ với lính cứu hỏa Waylon Rich.

Những người đã hợp tác với Natalie Fletcher

Tác phẩm nghệ thuật của cô đã được TV Show Host RuPaul Charles đánh giá trong khi cô thi trên Winner Skin Wars.

Natalie Fletcher Income & Net worth

Natalie Fletcher's income mainly comes from the work that created her reputation: a họa sĩ. Information about her net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Natalie Fletcher.

Natalie Fletcher Height and Weight

How tall is Natalie Fletcher? Information about Natalie Fletcher height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Natalie Fletcher.

People also ask about Natalie Fletcher

What is Natalie Fletcher's real name?

When is Natalie Fletcher's birthday?

How old is Natalie Fletcher?

Where is Natalie Fletcher from?

When was Natalie Fletcher born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Natalie Fletcher cập nhật ngày 17 tháng 3 năm 2023.