Nia Jervier avatar

Nia Jervier (Nữ diễn viên điện ảnh) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 281,781 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Nia Jervier 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Nia Jervier

Nữ diễn viên điện ảnh Nia Jervier sinh ra tại Brooklyn, New York, United States vào ngày 7 tháng 6, 1981. Cô ấy 42 tuổi.

Nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi tiếng từ loạt phim gốc TV-Show Dear White People của Netflix và phim gốc Netflix Movie Step Sisters năm 2018.

All info about Nia Jervier can be found here. This article will clarify all information about Nia Jervier: biography, net worth, career, talent, spouse and breakup...

Nia Jervier trước khi nổi tiếng

Nia Jervier was born in the Zodiac sign Song Tử (The Twins), and 1981 is also the year of Rooster (雞) in the Chinese Zodiac.

Màn trình diễn đầu tiên của cô là trong bộ phim truyền hình năm 2009 La La Land.

Thành tựu & Danh hiệu của Nia Jervier

Cô đã tham dự chương trình BFA Nghệ thuật Sân khấu của Trường Mới.

Cuộc sống gia đình của Nia Jervier

Cô sinh ra ở Brooklyn, New York nhưng là người gốc Trinidad. Sau đó cô chuyển đến Los Angeles.

Những người đã hợp tác với Nia Jervier

Cô ấy đã xuất hiện trong Movie Step Sisters với TV Actress Eden Sher.

Nia Jervier Income & Net worth

Nia Jervier's income mainly comes from the work that created her reputation: a nữ diễn viên điện ảnh. Information about her net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Nia Jervier.

Nia Jervier Height and Weight

How tall is Nia Jervier? Information about Nia Jervier height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Nia Jervier.

People also ask about Nia Jervier

What is Nia Jervier's real name?

When is Nia Jervier's birthday?

How old is Nia Jervier?

Where is Nia Jervier from?

When was Nia Jervier born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Nia Jervier cập nhật ngày 11 tháng 3 năm 2023.