Nick Robinson avatar

Nick Robinson (Nhà báo) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 487,461 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Nick Robinson 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Nick Robinson

Nick Robinson
Nick Robinson

Nhà báo Nick Robinson sinh ra tại Seattle, Washington, United States vào ngày 5 tháng 10, 1963. Anh ấy 60 tuổi.

Nhà báo và biên tập viên chính trị của BBC, người đã khiến US President George W. Bush khó chịu khi chất vấn anh ta về việc Hoa Kỳ chiếm đóng Iraq.

All info about Nick Robinson can be found here. This article will clarify all information about Nick Robinson: biography, net worth, career, talent, spouse and breakup...

Nick Robinson trước khi nổi tiếng

Nick Robinson was born in the Zodiac sign Thiên Bình (The Scales), and 1963 is also the year of Rabbit (兔) in the Chinese Zodiac.

Ông luôn là một tín đồ cuồng nhiệt của chính trị và học tại Oxford.

Thành tựu & Danh hiệu của Nick Robinson

Ông được biết đến với cách tiếp cận gây tranh cãi và câu hỏi đầy khiêu khích.

Cuộc sống gia đình của Nick Robinson

Anh kết hôn với một chuyên gia tư vấn về mối quan hệ tên là Pippa, và họ có với nhau 3 người con.

Những người đã hợp tác với Nick Robinson

Anh ấy đã tham gia Journalist John Humphrys với tư cách là người dẫn chương trình Today vào năm 2015.

Nick Robinson Income & Net worth

Nick Robinson's income mainly comes from the work that created his reputation: a nhà báo. Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Nick Robinson.

Nick Robinson Height and Weight

How tall is Nick Robinson? Information about Nick Robinson height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Nick Robinson.

People also ask about Nick Robinson

What is Nick Robinson's real name?

When is Nick Robinson's birthday?

How old is Nick Robinson?

Where is Nick Robinson from?

When was Nick Robinson born?

Member of

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Nick Robinson cập nhật ngày 24 tháng 3 năm 2023.