Nikolas Khoury avatar

Nikolas Khoury (Diễn viên hài) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 101,702 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Nikolas Khoury 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Nikolas Khoury

Diễn viên hài Nikolas Khoury sinh ra tại Amman, Jordan vào ngày 5 tháng 4, 1986. Anh ấy 37 tuổi.

Nghệ sĩ Jordan, nghệ sĩ giải trí và diễn viên hài, người biểu diễn các chương trình trực tiếp đến những ngôi nhà chật kín khắp vùng Trung Đông. Còn được gọi là Wazeer Al Shabab, danh tiếng của anh đã lên một tầm cao mới nhờ xuất hiện trên loạt phim trực tuyến nổi tiếng N20.

All info about Nikolas Khoury can be found here. This article will clarify all information about Nikolas Khoury: biography, net worth, career, talent, spouse and breakup...

Nikolas Khoury trước khi nổi tiếng

Nikolas Khoury was born in the Zodiac sign Bạch Dương (The Ram), and 1986 is the year of the Chinese Zodiac Tiger (兎).

Anh ấy lần đầu tiên bắt đầu thực hiện stand-up ở Amman, Palestine, Qatar và UAE vào năm 2009.

Thành tựu & Danh hiệu của Nikolas Khoury

Anh ấy cũng đã thành công với tư cách là một nghệ sĩ rap.

Cuộc sống gia đình của Nikolas Khoury

Anh sinh ra và lớn lên ở Amman, Jordan.

Những người đã hợp tác với Nikolas Khoury

Anh ấy đã chúc Politician Mahmoud Abbas Sinh nhật vui vẻ trên trang Instagram của mình vào năm 2018.

Nikolas Khoury Income & Net worth

Nikolas Khoury's income mainly comes from the work that created his reputation: a diễn viên hài. Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Nikolas Khoury.

Nikolas Khoury Height and Weight

How tall is Nikolas Khoury? Information about Nikolas Khoury height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Nikolas Khoury.

People also ask about Nikolas Khoury

What is Nikolas Khoury's real name?

When is Nikolas Khoury's birthday?

How old is Nikolas Khoury?

Where is Nikolas Khoury from?

When was Nikolas Khoury born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Nikolas Khoury cập nhật ngày 23 tháng 3 năm 2023.