Peter Baker avatar

Peter Baker (Nhà báo) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 255,788 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Peter Baker 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Peter Baker

Nhà báo Peter Baker was born on 2 Tháng 7, 1967 in Falls Church, Virginia, United States (He's 55 years old now).

Nhà báo chính trị từng giữ chức vụ Chánh văn phòng Nhà Trắng cho The New York Times. Trước đây, ông đã có 20 năm làm phóng viên cho tờ The Washington Post, nơi ông đưa tin về các nhiệm kỳ chủ tịch của US President Bill ClintonUS President George W. Bush.

All information about Peter Baker can be found in this post. It will clarify Peter Baker's info: biography, age, facts, income, family, husband & breakup of Peter Baker...

Peter Baker trước khi nổi tiếng

Peter Baker was born in the Zodiac sign Cự Giải (The Crab), and 1967 is the year of the Chinese Zodiac Goat (羊).

Anh tốt nghiệp trường Cao đẳng Oberlin năm 1988.

Thành tựu & Danh hiệu của Peter Baker

Ông là tác giả của một số cuốn sách chính trị, bao gồm Days of Fire: Bush and Cheney in the White House (2013) và Obama: The Call of History (2017).

Cuộc sống gia đình của Peter Baker

Ông kết hôn với nhà báo Susan Glasser vào năm 2000. Ông có một con trai tên là Theodore.

Những người đã hợp tác với Peter Baker

Ông là đồng tác giả câu chuyện đầu tiên của The Washington Post về vụ bê bối Activist Monica Lewinsky.

Peter Baker Income source & Net worth

Peter Baker's income mainly comes from the work that created his reputation: a nhà báo. Information about his net worth in 2022 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Peter Baker.

Peter Baker Height and Weight

How tall is Peter Baker? Information about Peter Baker height in 2022 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Peter Baker.

People also ask about Peter Baker

What is Peter Baker's real name?

When is Peter Baker's birthday?

How old is Peter Baker?

Where is Peter Baker from?

When was Peter Baker born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Peter Baker cập nhật ngày 22 Tháng 3 năm 2022.