Proximitty avatar

Proximitty (YouTuber) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 261,104 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Proximitty 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Proximitty

Proximitty
Proximitty

YouTuber Proximitty was born on 6 Tháng 4, 1994 in United States (He's 28 years old now).

Người phát trực tiếp trò chơi điện tử, còn được gọi là Cole Ervin, người được công nhận là người sáng lập kênh YouTube Proximitty. Anh ấy đăng các cảnh quay và bình luận liên quan đến nhượng quyền thương mại Video Game Halo cho hơn 40.000 người đăng ký.

All info about Proximitty can be found here. This article will clarify all information about Proximitty: birthday, biography, talent, height, girlfriend, sister and brother...

Proximitty trước khi nổi tiếng

Proximitty was born in the Zodiac sign Bạch Dương (The Ram), and 1994 is also the year of Dog (狗) in the Chinese Zodiac.

Vào tháng 9 năm 2015, anh ấy đã tải lên YouTube clip đầu tiên của mình có tựa đề Holy Sniping! Funnies hàng tuần # 1.

Thành tựu & Danh hiệu của Proximitty

He đã trở thành đối tác chính thức của Video Game Halo Esports và Video Game Halo Championship Series.

Cuộc sống gia đình của Proximitty

Proximitty
Proximitty

He có trụ sở tại bang North Carolina.

Những người đã hợp tác với Proximitty

YouTube Star Captain JackYouTube Star Lui Calibre là những người nổi tiếng khác trên YouTube đã giới thiệu nội dung Video Game Halo trên kênh của họ.

Proximitty Income source & Net worth

Proximitty's income mainly comes from the work that created his reputation: a youtuber. Information about his net worth in 2022 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Proximitty.

Proximitty Height and Weight

How tall is Proximitty? Information about Proximitty height in 2022 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Proximitty.

People also ask about Proximitty

What is Proximitty's real name?

When is Proximitty's birthday?

How old is Proximitty?

Where is Proximitty from?

When was Proximitty born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Proximitty cập nhật ngày 27 Tháng 3 năm 2022.