Richard Warren Sears avatar

Richard Warren Sears (Doanh nhân) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 192,986 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Richard Warren Sears 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây
Richard Warren Sears
Richard Warren Sears là giám đốc, doanh nhân người Mỹ và là người sáng lập của Sears, Roebuck and Company cùng với đối tác của mình, Alvah Curtis Roebuck.
BornDec 7, 1863, Stewartville, Minnesota
DiedSept 28, 1914, Waukesha, Wisconsin
Years active1886–1908
Known forFounder of Sears, Roebuck and Company
Net worthUSD $25 million (equivalent to $ million in 2015) at the time of his death

Giới thiệu về Richard Warren Sears

Doanh nhân Richard Warren Sears sinh ra tại Stewartville, Minnesota, United States vào ngày 7 tháng 12, 1863. Anh ấy qua đời ở tuổi 50, ngày 28 tháng 9, 1914.

Cùng với Alvah Curtis Roebuck, anh thành lập chuỗi cửa hàng bách hóa Sears, Roebuck & Company.

All info about Richard Warren Sears can be found here. This article will clarify all information about Richard Warren Sears: biography, net worth, career, talent, spouse and breakup...

Richard Warren Sears trước khi nổi tiếng

Richard Warren Sears was born in the Zodiac sign Nhân Mã (The Centaur/Archer), and 1863 is also the year of Pig (豬) in the Chinese Zodiac.

H anh làm nhân viên ga đường sắt và điện báo. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình bằng việc bán những chiếc đồng hồ bỏ túi chứa đầy vàng ở các ga tàu điện ngầm ở Chicago. Đến năm 1897, ông bán áo sơ mi, máy cày, đồ bạc, xe đạp và dụng cụ thể thao.

Richard Warren Sears Income & Net worth

Richard Warren Sears's income mainly comes from the work that created his reputation: a doanh nhân. Information about his net worth in 2023 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Richard Warren Sears.

Richard Warren Sears Height and Weight

How tall is Richard Warren Sears? Information about Richard Warren Sears height in 2023 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Richard Warren Sears.

People also ask about Richard Warren Sears

What is Richard Warren Sears's real name?

When is Richard Warren Sears's birthday?

When did Richard Warren Sears die?

At what age did Richard Warren Sears die?

Where is Richard Warren Sears from?

When was Richard Warren Sears born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Richard Warren Sears cập nhật ngày 03 tháng 3 năm 2022.