Vivian Gonzalez avatar

Vivian Gonzalez (Nhà khí tượng học) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 278,540 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Vivian Gonzalez 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Vivian Gonzalez

Nhà khí tượng học Vivian Gonzalez sinh ra tại Miami, Florida, United States vào ngày 23 tháng 3, 1983. Cô ấy 40 tuổi.

Nhà khí tượng học được biết đến với công việc của cô ấy là neo thời tiết trên WSVN ở Miami. Cô gia nhập đài vào năm 2005 với tư cách là nhà sản xuất thời tiết và trở thành nhân viên phụ trách vào năm 2007.

All information about Vivian Gonzalez can be found in this post. It will clarify Vivian Gonzalez's info: biography, net worth, career, talent, spouse and breakup of Vivian Gonzalez...

Vivian Gonzalez trước khi nổi tiếng

Vivian Gonzalez was born in the Zodiac sign Bạch Dương (The Ram), and 1983 is also the year of Pig (豬) in the Chinese Zodiac.

S Cô theo học cả Đại học Bang Mississippi và Đại học Quốc tế Florida, lần lượt nhận bằng về khoa học địa lý và địa lý.

Thành tựu & Danh hiệu của Vivian Gonzalez

S Cô là thành viên của Hiệp hội Thời tiết Quốc gia và Hiệp hội Khí tượng Hoa Kỳ .

Cuộc sống gia đình của Vivian Gonzalez

S Cô ấy lớn lên ở Miami, Florida.

Những người đã hợp tác với Vivian Gonzalez

S Cô ấy và Journalist Elita Loresca đều đã làm việc tại WSVN.

Vivian Gonzalez Income & Net worth

Vivian Gonzalez's income mainly comes from the work that created her reputation: a nhà khí tượng học. Information about her net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Vivian Gonzalez.

Vivian Gonzalez Height and Weight

How tall is Vivian Gonzalez? Information about Vivian Gonzalez height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Vivian Gonzalez.

People also ask about Vivian Gonzalez

What is Vivian Gonzalez's real name?

When is Vivian Gonzalez's birthday?

How old is Vivian Gonzalez?

Where is Vivian Gonzalez from?

When was Vivian Gonzalez born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Vivian Gonzalez cập nhật ngày 20 tháng 3 năm 2023.