Wendy Holder avatar

Wendy Holder (Thành viên gia đình) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 450,223 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Wendy Holder 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Wendy Holder

Thành viên gia đình Wendy Holder sinh ngày 10 tháng 2, 1974 United States (Cô ấy 50 tuổi).

Được biết đến nhiều nhất khi là mẹ của ngôi sao Instagram nổi tiếng và diễn viên Instagram Star Tayler Holder. Cô ấy có nguồn cấp dữ liệu Instagram của riêng mình, cô ấy sử dụng nguồn cấp dữ liệu này để chia sẻ lối sống, gia đình và những thứ truyền cảm hứng. Nguồn cấp dữ liệu Instagram nổi tiếng của cô đã thu hút hơn 50.000 người theo dõi. Vào tháng 6 năm 2018, cô đã dành thời gian đi bơi cùng sư tử biển.

All info about Wendy Holder can be found here. This article will clarify all information about Wendy Holder: biography, age, facts, income, family, wife & breakup...

Wendy Holder trước khi nổi tiếng

Wendy Holder was born in the Zodiac sign Bảo Bình (The Water-Bearer), and 1974 is also the year of Tiger (兎) in the Chinese Zodiac.

Tayler và Trevor là hai con trai của cô.

Thành tựu & Danh hiệu của Wendy Holder

S Cô là một người Mỹ họ hàng nổi tiếng giống

Cuộc sống gia đình của Wendy Holder

.

Wendy Holder Income & Net worth

Information about her net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Wendy Holder.

Wendy Holder Height and Weight

How tall is Wendy Holder? Information about Wendy Holder height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Wendy Holder.

People also ask about Wendy Holder

What is Wendy Holder's real name?

When is Wendy Holder's birthday?

How old is Wendy Holder?

Where is Wendy Holder from?

When was Wendy Holder born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Wendy Holder cập nhật ngày 09 tháng 3 năm 2023.