Zonder Kennedy avatar

Zonder Kennedy (Nghệ sĩ guitar) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 35,304 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Zonder Kennedy 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây
Zonder Kennedy là một nghệ sĩ guitar, ca sĩ và nhạc sĩ nhạc blues và rock.
Birth nameAlexander Kennedy
BornSeptember 02, 1955, Princeton, New Jersey
GenresBlues, Rock
Occupation(s)Guitarist, singer, songwriter
InstrumentsElectric guitar
Years active1970s - present
LabelsArista, Geffen, Elektra, Warner Bros, Soul Station
Associated actsJohn Campbell, Doyle Bramhall, The Elevators, Steve McQueen, The Weeds, Loup Garou, Midnight Eleven

Giới thiệu về Zonder Kennedy

Nghệ sĩ guitar Zonder Kennedy sinh ngày 2 tháng 9, 1955 New Jersey, United States (Anh ấy 68 tuổi).

Nghệ sĩ guitar và ca sĩ kiêm nhạc sĩ blues-rock người Mỹ, người được biết đến với sự hợp tác của anh ấy với ca sĩ nhạc blues John Campbell.

All information about Zonder Kennedy can be found in this post. It will clarify Zonder Kennedy's info: biography, age, facts, income, family, husband & breakup of Zonder Kennedy...

Zonder Kennedy trước khi nổi tiếng

Zonder Kennedy was born in the Zodiac sign Xử Nữ (The Maiden), and 1955 is also the year of Goat (羊) in the Chinese Zodiac.

Anh bỏ học và bỏ nhà đi khi mới 16 tuổi. Sau đó anh thành lập ban nhạc Trust Music khi sống ở Massachusetts.

Thành tựu & Danh hiệu của Zonder Kennedy

Năm 2001, anh đồng sáng lập ban nhạc The Weeds và sau đó anh thành lập ban nhạc The Scoville Junkies.

Cuộc sống gia đình của Zonder Kennedy

Anh sinh ra và lớn lên ở Princeton, New Jersey.

Những người đã hợp tác với Zonder Kennedy

Anh ấy mở màn cho Folk Singer Bob Dylan trong khi đi lưu diễn với John Campbell vào cuối những năm 80.

Zonder Kennedy Income & Net worth

Zonder Kennedy's income mainly comes from the work that created his reputation: a nghệ sĩ guitar. Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Zonder Kennedy.

Zonder Kennedy Height and Weight

How tall is Zonder Kennedy? Information about Zonder Kennedy height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Zonder Kennedy.

People also ask about Zonder Kennedy

What is Zonder Kennedy's real name?

When is Zonder Kennedy's birthday?

How old is Zonder Kennedy?

Where is Zonder Kennedy from?

When was Zonder Kennedy born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Zonder Kennedy cập nhật ngày 16 tháng 3 năm 2023.