Gregory S. Forbes avatar

Astrologie Geboortehoroscoop van Gregory S. Forbes

Gregory Stanley Forbes is een ervaren Weather Channel-expert op het gebied van extreme weersomstandigheden met uitgebreide onderzoekservaring op het gebied van convectieve stormen en zware cyclonen. Geboren en getogen in de buurt van Latrobe, Pa., behaalde Forbes zijn B.S. graad in meteorologie aan de Pennsylvania State University. Hij studeerde tornado's en zware onweersbuien aan de Universiteit van Chicago, waar hij een MS en Ph.D. Daar bestudeerde Forbes de beroemde cycloonwetenschapper Ted Fujita en zijn proefschrift ging over de Super Epidemic van 1974, waar hij en Fujita lucht- en grondonderzoeken uitvoerden. Met deze gegevens bevestigde hij in een artikel uit 1981 dat de haakecho een uitstekende aanwijzing was op weerradars van de ontwikkeling van tornado's. Forbes was de velddirecteur van het NIMROD-project, het eerste meetprogramma dat schadelijke onweersbuien door uitbarstingen en microscopische epidemieën bestudeerde.

Expert voor zwaar weer voor het Weerkanaal. Hij was ook de veldmanager voor Project NIMROD, 's werelds eerste meetprogramma dat zich toelegt op het bestuderen van de schadelijke effecten van downbursts en microbursts in onweersbuien.

Read more...

A. Dierenriem Geboortehoroscoop en Sterrenkaart van Gregory S. Forbes

Astrologie De geboortehoroscoop van Gregory S. Forbes is als een kaart die een momentopname geeft van alle planetaire coördinaten op het exacte tijdstip van de geboorte van Alex. De geboortehoroscoop van elk individu is volledig uniek. De geboorteplaats, datum en tijd van de geboorte van Gregory S. Forbes zijn wat nodig is om de geboortehoroscoop van Gregory S. Forbes te berekenen.

Gregory S. Forbes Informatie
Verjaardag
*** ,1950
Geboorteplaats
Leeftijd
Dierenriemteken
Kaart Instellingen
Loading Chart...

Gregory S. Forbes's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Gregory S. Forbes?

+ What is Gregory S. Forbes zodiac sign?

+ What is Gregory S. Forbes moon sign?

+ What is Gregory S. Forbes's rising sign?

Planeten

Je kunt de planeten zien als symbool voor de kern van de menselijke persoonlijkheid, en de tekens als verschillende kleuren van bewustzijn waar ze doorheen filteren.

Planeet Dierenriemteken Huis Graden
Huizen

Elk huis wordt geassocieerd met een reeks eigenschappen, beginnend vanuit het zelf, en zich uitbreidend naar de maatschappij en verder.

Huis Dierenriemteken Graden
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspecten

De aspekten beschrijven de geometrische hoeken tussen de planeten. Elke vorm die ze produceren heeft een andere betekenis.

Planeet 1 Aspect Planeet 2 Graden Level
Loading...
Read More

B. Astrologie Geboortehoroscoop Analyse van Gregory S. Forbes

Met de Gregory S. Forbes geboortekaart analyse (Gregory S. Forbes natal chart reading), onderzoeken wij de lay-out van Gregory S. Forbes's geboortekaart, unieke planetaire plaatsingen, en aspecten, en laten u de sterke punten en uitdagingen van Gregory S. Forbes's geboortekaart zien.

1. Astrology Planets in the Signs of Gregory S. Forbes

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Gregory S. Forbes

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Gregory S. Forbes

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More