Jimmy Sturr avatar

Astrologie Geboortehoroscoop van Jimmy Sturr

James W. Sturr Jr. is een Amerikaanse polkamuzikant, trompettist, klarinettist, saxofonist en dirigent van het Jimmy Sturr & His Orchestra. Haar opnames hebben 18 van de 24 Grammy Awards voor Best Polka Album gewonnen. Het Sturr Orchestra staat op de lijst van de Top 10 Grammy Awards aller tijden en heeft meer Grammy-nominaties ontvangen dan wie dan ook in de geschiedenis van muzikale polka-awards.

Polkaartiest vooral bekend als leider van Jimmy Sturr & His Orchestra, die de populairste polkaband van de Verenigde Staten werd. Hij heeft een aantal Grammy-winnende albums uitgebracht, waaronder 'Living on Polka Time' uit 1988. Hij speelt klarinet, trompet en saxofoon.

Read more...

A. Dierenriem Geboortehoroscoop en Sterrenkaart van Jimmy Sturr

Astrologie De geboortehoroscoop van Jimmy Sturr is als een kaart die een momentopname geeft van alle planetaire coördinaten op het exacte tijdstip van de geboorte van Alex. De geboortehoroscoop van elk individu is volledig uniek. De geboorteplaats, datum en tijd van de geboorte van Jimmy Sturr zijn wat nodig is om de geboortehoroscoop van Jimmy Sturr te berekenen.

Jimmy Sturr Informatie
Verjaardag
*** ,1941
Geboorteplaats
Leeftijd
Dierenriemteken
Kaart Instellingen
Loading Chart...

Jimmy Sturr's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Jimmy Sturr?

+ What is Jimmy Sturr zodiac sign?

+ What is Jimmy Sturr moon sign?

+ What is Jimmy Sturr's rising sign?

Planeten

Je kunt de planeten zien als symbool voor de kern van de menselijke persoonlijkheid, en de tekens als verschillende kleuren van bewustzijn waar ze doorheen filteren.

Planeet Dierenriemteken Huis Graden
Huizen

Elk huis wordt geassocieerd met een reeks eigenschappen, beginnend vanuit het zelf, en zich uitbreidend naar de maatschappij en verder.

Huis Dierenriemteken Graden
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspecten

De aspekten beschrijven de geometrische hoeken tussen de planeten. Elke vorm die ze produceren heeft een andere betekenis.

Planeet 1 Aspect Planeet 2 Graden Level
Loading...
Read More

B. Astrologie Geboortehoroscoop Analyse van Jimmy Sturr

Met de Jimmy Sturr geboortekaart analyse (Jimmy Sturr natal chart reading), onderzoeken wij de lay-out van Jimmy Sturr's geboortekaart, unieke planetaire plaatsingen, en aspecten, en laten u de sterke punten en uitdagingen van Jimmy Sturr's geboortekaart zien.

1. Astrology Planets in the Signs of Jimmy Sturr

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Jimmy Sturr

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Jimmy Sturr

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More