John McAfee avatar

Astrologie Geboortehoroscoop van John McAfee

John David McAfee is een Engels-Amerikaanse zakenman en computerprogrammeur. Hij richtte in 1987 het softwarebedrijf McAfee Associates op en leidde het tot 1994, toen hij ontslag nam bij het bedrijf. McAfee Associates heeft een vroeg succes als maker van McAfee's eerste commerciële antivirussoftware, en het bedrijf werkt nu aan een reeks bedrijfsbeveiligingssoftware. Het bedrijf werd in 2011 overgenomen door Intel, hoewel het nog steeds het merk McAfee draagt. McAfee's fortuin piekte in 2007 op $ 100 miljoen, voordat zijn investeringen tijdens de financiële crisis van 2007-2008 instortten. Sinds hij McAfee Associates heeft verlaten, heeft hij onder meer de firma's Tribal Voice, QuorumEx en Future Tense Central opgericht en heeft hij leidinggevende functies bekleed bij onder meer Everykey, MGT Capital Investments en Luxcore. een ander bedrijf. Zijn persoonlijke en zakelijke interesses omvatten smartphone-apps, cryptocurrency, yoga en kruiden-antibiotica.

McAfee, Inc. is opgericht door een computerprogrammeur om computergebruikers te helpen bij het detecteren en verwijderen van malware en virussen van hun machines.

Read more...

A. Dierenriem Geboortehoroscoop en Sterrenkaart van John McAfee

Astrologie De geboortehoroscoop van John McAfee is als een kaart die een momentopname geeft van alle planetaire coördinaten op het exacte tijdstip van de geboorte van Alex. De geboortehoroscoop van elk individu is volledig uniek. De geboorteplaats, datum en tijd van de geboorte van John McAfee zijn wat nodig is om de geboortehoroscoop van John McAfee te berekenen.

John McAfee Informatie
Verjaardag
*** ,1945
Geboorteplaats
Dag van overlijden
Dierenriemteken
Kaart Instellingen
Loading Chart...

John McAfee's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of John McAfee?

+ What is John McAfee zodiac sign?

+ What is John McAfee moon sign?

+ What is John McAfee's rising sign?

Planeten

Je kunt de planeten zien als symbool voor de kern van de menselijke persoonlijkheid, en de tekens als verschillende kleuren van bewustzijn waar ze doorheen filteren.

Planeet Dierenriemteken Huis Graden
Huizen

Elk huis wordt geassocieerd met een reeks eigenschappen, beginnend vanuit het zelf, en zich uitbreidend naar de maatschappij en verder.

Huis Dierenriemteken Graden
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspecten

De aspekten beschrijven de geometrische hoeken tussen de planeten. Elke vorm die ze produceren heeft een andere betekenis.

Planeet 1 Aspect Planeet 2 Graden Level
Loading...
Read More

B. Astrologie Geboortehoroscoop Analyse van John McAfee

Met de John McAfee geboortekaart analyse (John McAfee natal chart reading), onderzoeken wij de lay-out van John McAfee's geboortekaart, unieke planetaire plaatsingen, en aspecten, en laten u de sterke punten en uitdagingen van John McAfee's geboortekaart zien.

1. Astrology Planets in the Signs of John McAfee

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of John McAfee

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of John McAfee

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More