Daniel Radcliffe avatar

Astrology Birth Chart of Daniel Radcliffe

Daniel Jacob Radcliffe to angielski aktor najbardziej znany jako nastolatek i dorosły z roli Harry'ego Pottera w serialu o Harrym Potterze. Urodzony i wychowany w Londynie Radcliffe zadebiutował w wieku 10 lat w serialu telewizyjnym BBC One David Copperfield, a następnie zadebiutował w filmie Krawiec z Panamy. W tym samym roku zagrał w Harrym Potterze i Kamieniu Filozoficznym. W ciągu następnych dziesięciu lat zagrał w siedmiu sequelach, których kulminacją był Harry Potter i Insygnia Śmierci - część 2. W tym czasie Radcliffe stał się jednym z najlepiej opłacanych aktorów na świecie, sławnym na całym świecie, wysoko cenionym przez krytyków i wysoko ceniony za role w tej serii.

Aktor najbardziej znany z roli trenującego czarodzieja Harry'ego Pottera w przełomowej serii filmów o Harrym Potterze. Rola ta przyniosła mu wiele nagród, w tym wiele nagród Teen Choice Awards i MTV Movie Awards, a także National Movie Award for Best Male Performance w 2007 roku. W 2019 roku zaczął występować jako Craig w Miracle Workers serialu TBS.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Daniel Radcliffe

Astrology Birth chart of Daniel Radcliffe (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Daniel Radcliffe's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Daniel Radcliffe's birth are what is needed to calculate Daniel Radcliffe's birth chart.

Daniel Radcliffe Information
Birthday
*** ,1989
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Daniel Radcliffe's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Daniel Radcliffe?

+ What is Daniel Radcliffe zodiac sign?

+ What is Daniel Radcliffe moon sign?

+ What is Daniel Radcliffe's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Daniel Radcliffe's Birth Chart by AllFamous.org

With the Daniel Radcliffe birth chart analysis (Daniel Radcliffe natal chart reading), we explore the layout of Daniel Radcliffe's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Daniel Radcliffe's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Daniel Radcliffe

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Daniel Radcliffe

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Daniel Radcliffe

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More