JoJo Siwa avatar

Astrology Birth Chart of JoJo Siwa

Joelle Joanie „JoJo” Siwa do amerykańska tancerka, piosenkarka, aktorka i serwisu YouTube. Znana jest z występów przez dwa sezony w Dance Moms wraz ze swoją matką Jessalynn Siwa oraz z singli „Boomerang” i „Kid in a Candy Store”. Siwa codziennie publikuje filmy ze swojego codziennego życia na swoim kanale YouTube „To JoJo Siwa”. Zastosowano zastosowanie na corocznej liście Time'a 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie w 2020 roku.

Tancerka, piosenkarka, aktorka i sensacja w mediach społecznościowych z ponad 12 milionami subskrybentów i ponad 3,6 miliardem wyświetleń na swoim koncie YouTube To JoJo Siwa, gdzie publikuje skecze komediowe, vlogi, pytania i odpowiedzi, wyzwania i inne zabawne filmy. Jej debiutancki singiel „Boomerang” został wydany w 2016 roku. W 2017 roku podpisała kontrakt na talent z Nickelodeon.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of JoJo Siwa

Astrology Birth chart of JoJo Siwa (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of JoJo Siwa's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of JoJo Siwa's birth are what is needed to calculate JoJo Siwa's birth chart.

JoJo Siwa Information
Birthday
*** ,2003
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

JoJo Siwa's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of JoJo Siwa?

+ What is JoJo Siwa zodiac sign?

+ What is JoJo Siwa moon sign?

+ What is JoJo Siwa's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of JoJo Siwa's Birth Chart by AllFamous.org

With the JoJo Siwa birth chart analysis (JoJo Siwa natal chart reading), we explore the layout of JoJo Siwa's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of JoJo Siwa's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of JoJo Siwa

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of JoJo Siwa

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of JoJo Siwa

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More