MrBeast avatar

Astrology Birth Chart of MrBeast

Jimmy Donaldson, lepiej znany w Internecie jako MrBeast, jest amerykańskim YouTuberem i filantropem. Został uznany za pioniera w gatunku filmów w YouTube, które koncentrują się na drogich wyczynach kaskaderskich. Jest także współtwórcą Team Trees, zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji Arbor Day, która zebrała ponad 22 miliony dolarów. Jest zarządzany przez firmę Night Media z siedzibą w Dallas. Donaldson zaczął publikować filmy na YouTube na początku 2012 roku w wieku 13 lat, pod pseudonimem „MrBeast6000”; jego wczesne treści sięgały od Let's Play po „filmy oceniające bogactwo innych YouTuberów”. W 2017 roku zyskał popularność po tym, jak jego wideo „liczące do 100 000” uzyskało dziesiątki tysięcy wyświetleń w ciągu zaledwie kilku dni i od tego czasu staje się coraz bardziej popularne, a każdy z jego filmów zyskuje dziesiątki milionów wyświetleń. Z biegiem czasu jego styl treści był zróżnicowany, obejmując filmy z wyzwaniami i darowiznami, które nagradzają tysiące dolarów, filmy z żmudnymi zadaniami lub przetrwaniem oraz oryginalne filmy vlogowe.

YouTuber, który jest znany ze swojego kanału MrBeast. Pierwotnie zyskał tam dużą popularność dzięki swojej serii filmów Worst Intros na YouTube, a także częstym nagraniom z rozgrywki. Później zaczął kręcić filmy z hojnymi nagrodami finansowymi.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of MrBeast

Astrology Birth chart of MrBeast (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of MrBeast's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of MrBeast's birth are what is needed to calculate MrBeast's birth chart.

MrBeast Information
Birthday
*** ,1998
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

MrBeast's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of MrBeast?

+ What is MrBeast zodiac sign?

+ What is MrBeast moon sign?

+ What is MrBeast's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of MrBeast's Birth Chart by AllFamous.org

With the MrBeast birth chart analysis (MrBeast natal chart reading), we explore the layout of MrBeast's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of MrBeast's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of MrBeast

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of MrBeast

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of MrBeast

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More