Park Ji-Sung avatar

Astrology Birth Chart of Park Ji-Sung

Park Ji-sung to koreański były zawodowy piłkarz, który grał w środku pola. Obecnie jest ambasadorem klubu Manchester United, z którym grał od 2005 do 2012 roku. Urodzony w Seulu, stolicy Korei Południowej, Park jest jednym z najbardziej utytułowanych azjatyckich piłkarzy w historii, z 19 tytułami w swojej karierze. Był pierwszym zawodnikiem z Azji, który wygrał Ligę Mistrzów UEFA, doszedł do finału Ligi Mistrzów UEFA, a także pierwszym zawodnikiem z Azji, który wygrał Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA. Park można grać w dowolnym miejscu na środku pola i jest znany ze swojej wyjątkowej formy fizycznej, dyscypliny, etyki pracy i ruchów bez piłki. Jego poziom wytrzymałości przyniósł mu przydomek „Trzy płuca” Park. Park rozpoczął karierę piłkarską w swoim rodzinnym mieście w Korei i grał w drużynie Myongji University, zanim przeniósł się do Japonii, aby grać w Kyoto Purple Sanga.

Pomocnik, który grał w Manchester United od 2005 do 2012 roku, zanim przeszedł do Queens Park Rangers; stał się jednym z najbardziej utytułowanych azjatyckich piłkarzy w historii; dołączył do reprezentacji Korei Południowej w 2001 roku i został mianowany kapitanem drużyny w 2010 roku.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Park Ji-Sung

Astrology Birth chart of Park Ji-Sung (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Park Ji-Sung's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Park Ji-Sung's birth are what is needed to calculate Park Ji-Sung's birth chart.

Park Ji-Sung Information
Birthday
*** ,1981
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Park Ji-Sung's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Park Ji-Sung?

+ What is Park Ji-Sung zodiac sign?

+ What is Park Ji-Sung moon sign?

+ What is Park Ji-Sung's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Park Ji-Sung's Birth Chart by AllFamous.org

With the Park Ji-Sung birth chart analysis (Park Ji-Sung natal chart reading), we explore the layout of Park Ji-Sung's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Park Ji-Sung's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Park Ji-Sung

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Park Ji-Sung

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Park Ji-Sung

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More