James Corden avatar

Biểu đồ chiêm tinh của James Corden

James Kimberley Corden là một diễn viên, diễn viên hài, ca sĩ, nhà văn, nhà sản xuất và người dẫn chương trình truyền hình người Anh. Tại Hoa Kỳ, anh được biết đến với tư cách là người dẫn chương trình The Late Late Show with James Corden, một chương trình trò chuyện về đêm khuya trên kênh CBS từ năm 2015. Tại Anh, anh được biết đến. với vai trò đồng sáng tác và đóng vai chính. trong bộ phim sitcom của BBC, Gavin & Stacey đã được giới phê bình đánh giá cao. Được phát sóng lần đầu từ năm 2007 đến năm 2010, Cordon đồng sáng tác và đóng vai chính với nữ diễn viên xứ Wales Ruth Jones trong Gavin & Stacey, bộ phim đã mang về cho anh Giải thưởng Truyền hình BAFTA cho Phim hài hay nhất. Tốt. Anh ấy đã được giới thiệu trong đĩa đơn số 1 của Vương quốc Anh "Shout", cùng với nghệ sĩ cáu kỉnh Dizzee Rascal, một bài hát không chính thức của đội bóng đá Anh cho FIFA World Cup 2010 tại Nam Phi. Xuất hiện trên chương trình truyền hình từ thiện Comic Relief của Anh vào năm 2011, Corden đã tạo ra bản phác thảo Carpool Karaoke của mình khi anh lái xe quanh London và hát các bài hát với George Michael. Năm 2009, anh đồng trao giải Brit Awards với Kylie Minogue và Mathew Horne.

Diễn viên hài đã trở thành người dẫn chương trình The Late Late Show trên CBS. Anh đã giành được Giải thưởng Truyền hình BAFTA cho Màn trình diễn hài xuất sắc nhất cho tác phẩm của mình trên đài BBC's Gavin & Stacey và giải thưởng Tony cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong vở kịch cho màn trình diễn của anh trong vở kịch hài One Man, Two Guvnors.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của James Corden

Astrologia A carta de nascimento de James Corden (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de James Corden. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de James Corden são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de James Corden.

Thông tin về James Corden
Ngày sinh
*** ,1978
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

James Corden's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of James Corden?

+ What is James Corden zodiac sign?

+ What is James Corden moon sign?

+ What is James Corden's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của James Corden

Com a análise do mapa astral de James Corden (leitura do mapa natal de James Corden), exploramos o layout do mapa astral de James Corden, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de James Corden.

1. Astrology Planets in the Signs of James Corden

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of James Corden

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of James Corden

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More