José Bianco avatar

José Bianco (Nhà khí tượng học) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 12,691 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật José Bianco 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây
José Bianco là một nhà tiểu luận, dịch giả và nhà văn người Argentina. Bianco đã thực hiện bản dịch các tác phẩm của Henry James, Jean-Paul Sartre, Julien Benda và Ambrose Bierce, trong số những người khác.

Giới thiệu về José Bianco

José Bianco
José Bianco

Nhà khí tượng học José Bianco sinh ra tại Argentina vào ngày 1 tháng 5, 1983. Anh ấy 40 tuổi.

Ông nổi tiếng với vai trò là nhà khí tượng học chủ chốt cho mạng Artear và TN ở Argentina. Anh ấy đã đưa tin về nhật thực năm 2017 ở Hoa Kỳ cho TN và báo cáo thực địa của anh ấy đã thu hút anh ấy rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

All information about José Bianco can be found in this post. It will clarify José Bianco's info: biography, net worth, career, talent, spouse and breakup of José Bianco...

José Bianco trước khi nổi tiếng

José Bianco was born in the Zodiac sign Kim Ngưu (The Bull), and 1983 is also the year of Pig (豬) in the Chinese Zodiac.

H Anh tốt nghiệp Đại học Buenos Aires với bằng cử nhân khí tượng học.

Thành tựu & Danh hiệu của José Bianco

His đã xác minh josebiancook Tài khoản Instagram có hơn 750.000 người theo dõi.

Cuộc sống gia đình của José Bianco

José Bianco
José Bianco

Laura là tên của vợ anh.

José Bianco on Social Media

Instagram photos and videos from José Bianco: @josebiancook.

Những người đã hợp tác với José Bianco

He và Meteorologist Matias Bertolotti là hai nhà khí tượng học nổi tiếng người Argentina đã nổi lên nhờ công việc của họ trên TN.

José Bianco Income & Net worth

José Bianco's income mainly comes from the work that created his reputation: a nhà khí tượng học. Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the José Bianco.

José Bianco Height and Weight

How tall is José Bianco? Information about José Bianco height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of José Bianco.

People also ask about José Bianco

What is José Bianco's real name?

When is José Bianco's birthday?

How old is José Bianco?

Where is José Bianco from?

When was José Bianco born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về José Bianco cập nhật ngày 14 tháng 3 năm 2023.