Maria Pineda avatar

Maria Pineda (Nhà chiêm tinh học) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 392,373 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Maria Pineda 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây
Maria Pineda

Giới thiệu về Maria Pineda

Maria Pineda
Maria Pineda

Nhà chiêm tinh học Maria Pineda sinh ngày 12 tháng 12, 1983 Venezuela (Cô ấy 40 tuổi).

Nhà chiêm tinh học và huấn luyện viên cuộc sống, người đã tạo ra nền tảng trực tuyến Mia Astral, nơi cô khám phá chiêm tinh học từ quan điểm Kabbalistic. Cô ấy là tác giả của cuốn sách chiêm tinh học Quyền năng quyết định: Sức mạnh làm cho cuộc sống của bạn trở nên thú vị cũng như các khóa học trực tuyến như 12 tháng trao quyền.

All info about Maria Pineda can be found here. This article will clarify all information about Maria Pineda: birthday, bio, ability, personality type, family, wife, siblings and drama...

Maria Pineda trước khi nổi tiếng

Maria Pineda was born in the Zodiac sign Nhân Mã (The Centaur/Archer), and 1983 is also the year of Pig (豬) in the Chinese Zodiac.

S Cô tốt nghiệp trường luật và trở thành một luật sư hình sự. Cô ấy sống ở Miami, Florida.

Thành tựu & Danh hiệu của Maria Pineda

S Cô ấy đã xây dựng được một lượng lớn người theo dõi trên Instagram, nơi cô ấy đăng nội dung chiêm tinh cho hơn 2 triệu người theo dõi.

Cuộc sống gia đình của Maria Pineda

Maria Pineda
Maria Pineda

S Cô ấy sinh ra ở Venezuela.

Maria Pineda on Social Media

Instagram photos and videos from Maria Pineda: @mia_astral.

Những người đã hợp tác với Maria Pineda

S Cô ấy là một nhà chiêm tinh nổi tiếng, giống như Astrologer Russell Grant.

Maria Pineda Income & Net worth

Maria Pineda's income mainly comes from the work that created her reputation: a nhà chiêm tinh học. Information about her net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Maria Pineda.

Maria Pineda Height and Weight

How tall is Maria Pineda? Information about Maria Pineda height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Maria Pineda.

People also ask about Maria Pineda

What is Maria Pineda's real name?

When is Maria Pineda's birthday?

How old is Maria Pineda?

Where is Maria Pineda from?

When was Maria Pineda born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Maria Pineda cập nhật ngày 22 tháng 6 năm 2023.