Carol Rosin avatar

Carol Rosin (Nhà chiêm tinh học) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 30,527 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Carol Rosin 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây
Tiến sĩ Carol Rosin là người sáng lập Viện Nghiên cứu Hợp tác và An ninh Vũ trụ và phát biểu với tư cách là Chủ tịch, Tác giả, Nhà giáo dục, Nhà tâm lý học Trẻ em, Chiến lược Quân sự và Tương lai. Bà cũng là người phụ nữ điều hành đầu tiên của công ty hàng không vũ trụ, với tư cách là người đứng đầu ngành Fairchild. Cô ấy là giám đốc của hành vi hòa bình và khẩn cấp của Trái đất, p.a..e. Inc. và tổ chức I.D.e.a là Đại sứ Hòa bình Thế giới và Đại sứ Hòa bình Thế giới cho Hiệp hội Giáo dục Quốc tế vì Hòa bình Thế giới

Giới thiệu về Carol Rosin

Nhà chiêm tinh học Carol Rosin sinh ra tại Delaware, United States vào ngày 29 tháng 3, 1944. Cô ấy 79 tuổi.

Physicist Wernher Von Braun, nhà khoa học tên lửa nổi tiếng, có người phát ngôn là giám đốc điều hành hàng không vũ trụ.

All information about Carol Rosin can be found in this post. It will clarify Carol Rosin's info: biography, net worth, career, talent, spouse and breakup of Carol Rosin...

Carol Rosin trước khi nổi tiếng

Carol Rosin was born in the Zodiac sign Bạch Dương (The Ram), and 1944 is the year of the Chinese Zodiac Monkey (猴).

S Cô tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Delaware.

Thành tựu & Danh hiệu của Carol Rosin

At tại Fairchild Industries, cô là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vị trí Giám đốc công ty.

Cuộc sống gia đình của Carol Rosin

Movie Actor Jon Cypher, một diễn viên, là chồng của cô ấy.

Những người đã hợp tác với Carol Rosin

S Cô ấy là phát ngôn viên của Physicist Wernher Von Braun trong khi anh ấy đang hấp hối vì bệnh ung thư.

Carol Rosin Income & Net worth

Carol Rosin's income mainly comes from the work that created her reputation: a nhà chiêm tinh học. Information about her net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Carol Rosin.

Carol Rosin Height and Weight

How tall is Carol Rosin? Information about Carol Rosin height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Carol Rosin.

People also ask about Carol Rosin

What is Carol Rosin's real name?

When is Carol Rosin's birthday?

How old is Carol Rosin?

Where is Carol Rosin from?

When was Carol Rosin born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Carol Rosin cập nhật ngày 14 tháng 3 năm 2023.