Russell Grant avatar

Russell Grant (Nhà chiêm tinh học) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 365,999 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Russell Grant 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây
Russell John Dammerall Grant là một nhà chiêm tinh học và nhân vật truyền thông người Anh. Ông đã viết một số cuốn sách về chiêm tinh học, cung cấp báo chí chuyên về tử vi, và vận hành các đường dây điện thoại chiêm tinh với tỷ lệ cao. Vào tháng 3 năm 2010, anh bắt đầu cung cấp dịch vụ "Pet Psychic". Ông cũng là tác giả của The Real Counties of Britain, và thành lập Hiệp hội các quận của Anh vào năm 1989. Trong những năm gần đây, Grant đã xuất hiện trên loạt phim truyền hình thứ 9 Serious to dance trong năm. 2011 và Celebrity MasterChef năm 2014
BornRussell John Dammerall Grant, February 5, 1951, Hillingdon, Middlesex, England
NationalityBritish
OccupationMedia personality, author, astrologer
Years active1979–present
Partner(s)Doug Beaumont (1972–)

Giới thiệu về Russell Grant

Nhà chiêm tinh học Russell Grant sinh ra tại London, England vào ngày 5 tháng 2, 1951. Anh ấy 73 tuổi.

Là một nhà chiêm tinh học và nhà ngoại cảm vật nuôi người Anh, ông được biết đến với các tác phẩm đã xuất bản như Các hạt thực của Anh. Ông cũng được biết đến với dịch vụ điện thoại chiêm tinh và chuyên mục tử vi trên báo của mình.

All info about Russell Grant can be found here. This article will clarify all information about Russell Grant: biography, net worth, career, talent, spouse and breakup...

Russell Grant trước khi nổi tiếng

Russell Grant was born in the Zodiac sign Bảo Bình (The Water-Bearer), and 1951 is the year of the Chinese Zodiac Rabbit (兔).

Ông đã vượt qua chứng trầm cảm khi còn trẻ sau khi mất cả hai người bà của mình vì bệnh Alzheimer. Trong những năm còn trẻ, anh đã theo nghiệp diễn viên sân khấu.

Thành tựu & Danh hiệu của Russell Grant

Anh ấy đã trở nên nổi tiếng trên truyền hình thực tế bằng cách tham gia vào mùa giải 2011 của phim truyền hình nghiêm túc.

Cuộc sống gia đình của Russell Grant

Anh sinh ra ở Middlesex, Anh và chủ yếu được nuôi dưỡng bởi ông bà ngoại. Ông đã có một mối quan hệ cam kết với đối tác Doug Beaumont trong nhiều thập kỷ.

Russell Grant on Social Media

Những người đã hợp tác với Russell Grant

Anh ấy đã đánh mất mùa thứ 9 của Nghiêm ngặt nhảy múa vào tay tay trống Drummer Harry Judd.

Russell Grant Income & Net worth

Russell Grant's income mainly comes from the work that created his reputation: a nhà chiêm tinh học. Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Russell Grant.

Russell Grant Height and Weight

How tall is Russell Grant? Information about Russell Grant height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Russell Grant.

People also ask about Russell Grant

What is Russell Grant's real name?

When is Russell Grant's birthday?

How old is Russell Grant?

Where is Russell Grant from?

When was Russell Grant born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Russell Grant cập nhật ngày 21 tháng 3 năm 2023.