Samuel T. Durrance avatar

Samuel T. Durrance (Nhà chiêm tinh học) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 50,537 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Samuel T. Durrance 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây
Samuel T. Durrance
Samuel Thornton Durrance là một nhà khoa học người Mỹ đã tham gia vào hai sứ mệnh Tàu con thoi của NASA với tư cách là một chuyên gia tải trọng.
NationalityAmerican
BornSeptember 17, 1943, Tallahassee, Florida
Other occupationPhysicist
Time in space25d 14h 13min
MissionsSTS-35, STS-67

Giới thiệu về Samuel T. Durrance

Nhà chiêm tinh học Samuel T. Durrance sinh ra tại Florida, United States vào ngày 17 tháng 9, 1943. Anh ấy qua đời ở tuổi 79, ngày 5 tháng 5, 2023.

Nhà khoa học người Mỹ đã bay trên hai sứ mệnh Tàu con thoi của NASA với tư cách là một chuyên gia về tải trọng. Nghiên cứu của ông liên quan đến nguồn gốc và sự tiến hóa của các hệ mặt trời và ông đã viết hơn 60 bài báo kỹ thuật về chủ đề này.

All information about Samuel T. Durrance can be found in this post. It will clarify Samuel T. Durrance's info: biography, net worth, career, talent, spouse and breakup of Samuel T. Durrance...

Samuel T. Durrance trước khi nổi tiếng

Samuel T. Durrance was born in the Zodiac sign Xử Nữ (The Maiden), and 1943 is the year of the Chinese Zodiac Goat (羊).

Ông theo học tại Cal State L.A. trước khi lấy bằng Tiến sĩ Triết học về địa vật lý chiêm tinh tại Đại học Colorado ở Boulder vào năm 1980.

Thành tựu & Danh hiệu của Samuel T. Durrance

Anh ấy đã đăng nhập hơn 615 giờ trong không gian với tư cách là một chuyên gia tải trọng và thành viên phi hành đoàn của Tàu con thoi Columbia.

Cuộc sống gia đình của Samuel T. Durrance

Ông cư trú tại Florida, nơi ông là giáo sư tại Florida Tech.

Những người đã hợp tác với Samuel T. Durrance

Anh ấy đã giúp các phi hành gia như Astronaut John Glenn.

Samuel T. Durrance Income & Net worth

Samuel T. Durrance's income mainly comes from the work that created his reputation: a nhà chiêm tinh học. Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Samuel T. Durrance.

Samuel T. Durrance Height and Weight

How tall is Samuel T. Durrance? Information about Samuel T. Durrance height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Samuel T. Durrance.

People also ask about Samuel T. Durrance

What is Samuel T. Durrance's real name?

When is Samuel T. Durrance's birthday?

When did Samuel T. Durrance die?

At what age did Samuel T. Durrance die?

Where is Samuel T. Durrance from?

When was Samuel T. Durrance born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Samuel T. Durrance cập nhật ngày 16 tháng 3 năm 2023.