Hugh Latimer Dryden avatar

Hugh Latimer Dryden (Nhà chiêm tinh học) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 84,941 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Hugh Latimer Dryden 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây
Hugh Latimer Dryden
Trợ lý quản trị viên NASATM_MTT! Thành viên sáng lập của Học viện Kỹ thuật Quốc gia Hoa KỳTM_MTT! Người nhận cúp CollierTM_MTT! AerodynamicsTM_MTT! Cựu sinh viên của Baltimore City CollegeTM_MTT! Fluid dynamicTM_MTT! Người đoạt huy chương khoa học quốc gia
BornJuly 2, 1898, Pocomoke City, Maryland
DiedDecember 2, 1965, Washington, D.C.
FieldsAeronautics
InstitutionsNBS, NACA, NASA
Alma materJohns Hopkins University
ThesisAir forces on circular cylinders, axes normal to the wind, with special reference to the law of dynamical similarity (1919)
Known forNASA
InfluencedPaul C. Donnelly
Notable awardsDaniel Guggenheim Medal (1950), Wright Brothers Memorial Trophy (1955), Elliott Cresson Medal (1960), President's Award for Distinguished Federal Civilian Service (1960), John Fritz Medal (1963)

Giới thiệu về Hugh Latimer Dryden

Nhà chiêm tinh học Hugh Latimer Dryden sinh ngày 2 tháng 7, 1898 Maryland, United States (Anh ấy qua đời ở tuổi 67, ngày 2 tháng 12, 1965).

Nhà khoa học hàng không từng là Phó quản trị viên NASA từ năm 1958 cho đến khi ông qua đời 7 năm sau đó. Anh ấy đã lãnh đạo sự phát triển của "Bat", một chương trình bom dẫn đường bằng radar trong Thế chiến thứ hai. Cha mẹ tên là Samuel và Nova. Hugh Latimer Dryden là một nhà khoa học hàng không và công chức Hoa Kỳ. Ông là Phó quản trị viên NASA từ ngày 19 tháng 8 năm 1958 cho đến khi qua đời.

All information about Hugh Latimer Dryden can be found in this post. It will clarify Hugh Latimer Dryden's info: biography, age, facts, income, family, husband & breakup of Hugh Latimer Dryden...

Hugh Latimer Dryden Income & Net worth

Hugh Latimer Dryden's income mainly comes from the work that created his reputation: a nhà chiêm tinh học. Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Hugh Latimer Dryden.

Hugh Latimer Dryden Height and Weight

How tall is Hugh Latimer Dryden? Information about Hugh Latimer Dryden height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Hugh Latimer Dryden.

People also ask about Hugh Latimer Dryden

What is Hugh Latimer Dryden's real name?

When is Hugh Latimer Dryden's birthday?

When did Hugh Latimer Dryden die?

At what age did Hugh Latimer Dryden die?

Where is Hugh Latimer Dryden from?

When was Hugh Latimer Dryden born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Hugh Latimer Dryden cập nhật ngày 23 tháng 3 năm 2023.